Reagovat na vztek druhého v partnerském vztahu může být náročné, ale klíčem k úspěchu je empatie, tolerance, trpělivost a konstruktivní komunikace. Snažte se vytvářet prostředí, kde se můžete spolu partnerem otevřeně bavit o svých pocitech a hledat společná řešení. To vám pomůže upevnit váš vztah a posunout ho směrem ke zdravému a šťastnému...

Jste mistrem tvorby katastrofických scénářů? Člověk, který prožívá trému či strach ze selhání, si často klade otázku, odkud se tréma bere? Jedním z jejích zdrojů je to, co se odehrává ve vašich myšlenkách ještě před danou zátěžovou situací, kterou může být zkouška, zápas či jednání. Jaký má smysl zabývat se tím, co se odehrává v naší hlavě? Pointa...

Psycholog musí stejně jako lékař dodržovat diskrétnost, proto striktně dodržuji tajemství a žádné třetí straně neposkytuji žádné informace. Ze sezení nezpracovávám písemnou zprávu, poznámky během rozhovoru si však můžete vést vy.

Tak jako se problémy nerozvíjejí v řádu dnů, ale vznikají obvykle delší dobu, stejně tak je potřeba určitého času k jejich řešení. Spolupráce s psychologem může být i jednorázovou záležitostí, obvykle se však domluvíme na určitém počtu konzultací, během nichž se dá zakázka vyřešit. Předpokládaný počet konzultací vám navrhnu na konci prvního setkání...

Vědci dlouhodobě zkoumají různé faktory, které přispívají k efektu psychoterapie. Co tedy způsobí, že bude psychoterapie účinná?

Konflikty má asi málokdo rád a většina z nás by se jim nejraději vyhnula. Ne vždy je to však možné. Díky psychologickému poradenství se na konflikty s nejbližšími můžete podívat jako na příležitost k růstu. Vztahy, které konflikt unesou, se vyvíjejí a sílí. Vztahy, které nechávají konflikt bublat pod povrchem, umírají na neupřímnost.

Začalo to nádherně, byli jste fakt zamilovaní a prožili jste neuvěřitelných prvních pár měsíců či let... Přesto se nyní dostáváte do fáze, kdy k hádce stačí jen drobnost a mnohdy si ani nemůžete uvědomit, čím že vlastně hádka začala. Možná ten druhý udělal věci, které vedly k zániku vaší důvěry. A třeba přemýšlíte, zda má vůbec cenu pokračovat...

Stojíte před důležitým životním rozhodnutím a potřebujete to probrat s někým nezaujatým? Nebudu Vám dávat žádné rady, co si máte vybrat. V této chvíli je nejužitečnější podívat se na své rozhodování z více možných úhlů pohledu. A zapřemýšlet nad dalšími variantami vývoje.

Ve své soukromé praxi učím své klienty, jak efektivně pracovat se svou myslí, a k tomu používáme nácvik různých technik. Zde si můžete zdarma stáhnout techniku Zakotvení, která slouží k uvědomění si přítomného okamžiku prostřednictvím pěti smyslů - hmatu, chuti, čichu, zraku a sluchu. Při pravidelném používání zakotvení dokážete brzy odlišit, co reálně vnímáte (kognitivní proces vnímání), od toho, co si o tom myslíte (kognitivní proces myšlení), což vede ke snadnějšímu rozhodování a jasnějšímu vnímání reality. Technika obsahuje také otázku na cíl pro dnešní den, což pomáhá k lepšímu usměrnění svého úsilí na žádoucí aktivity a celkové zaměření pozornosti na to, co opravdu chcete. A to je cesta k úspěchu!

Objednávka služeb


Zavolejte mi na číslo 774 722 422 nebo napište email na adresu janamynar@gmail.com, sdělím Vám nejbližší možné termíny.