Pro koho je rozhovor užitečný?

14.02.2020

Vědci dlouhodobě zkoumají různé faktory, které přispívají k efektu psychoterapie. Co tedy způsobí, že bude psychoterapie účinná?

Během mých více než dvacetiletých zkušeností při práci s klienty jsem vypozorovala, že důležitým faktorem úspěchu je určitá zvídavost a otevřenost vůči sobě a svému vnitřnímu světu. Snaha o porozumění sobě, ochota přemýšlet o tom, jak si skládám svou životní realitu, je pro vstup do psychoterapie klíčová. Spolupráce s psychologem je cesta krajinou svého vnitřního světa a ten, kdo se dívá jen kolem sebe, ale ne do sebe, nebude schopen z toho vytěžit maximum.

Další klíčový faktor úspěchu, který bývá ve výzkumech často zmiňován, je terapeutický vztah. Ať už se setkáváme osobně nebo online, vždy se mezi psychologem a klientem vytvoří díky osobní povaze jejich komunikace určitý vztah, který působí jako léčivý faktor. Ať už v tom pozitivním duchu, že máte někoho, kdo vám naslouchá a vyjadřuje svůj upřímný zájem (jak jinak by se dala dělat tato práce, kdyby to psychologa nebavilo, že?), tak i v tom méně příjemném, ale přesto podpůrném - že můžete dostat upřímnou zpětnou vazbu, kterou vám blízcí nedají. Nebo možná dají, ale nevhodně volenými slovy. Psychologa tedy můžete využít i k tomu, že poukáže na věci, kterých si nejste plně vědomi a na které byste si měli dávat pozor. Z osobní zkušenosti vím, že je to jedna z věcí, které si klienti na spolupráci nejvíce cení.