Zvládání emocí

01.01.2020

Úzkost, strach, vztek, smutek... To jsou emoce, které z času na čas přepadnou každého člověka. Někdy je příčina zjevná, jindy zůstává skrytá. Jak krásné by to bylo být stále jen šťastní!

Ale je možné zakonzervovat štěstí a pohodu nadobro? Není. A právě proto je užitečné naučit se zvládat i nepříjemné pocity a stavy. Můžeme na ně pohlížet jako na mraky, které dočasně zakryjí oblohu a znemožní nám výhled. I když se nám zdá, že už to trvá příliš dlouho a bude to tak napořád, je to jen klam. Při bližším pohledu je patrné, že se vnitřní prožívání neustále mění a to, co způsobuje největší problémy, je naše lpění na nepříjemných stavech. Rozpoznání pomíjivosti se dá trénovat pomocí meditačních postupů mindfulness, kterým se věnuji od roku 1996. Pokud vás trápí nepříjemné pocity a ve své hlavě si vytváříte katastrofické scénáře, mohu vás naučit, jak s nimi pracovat.

Zejména při práci s emocemi je dobré počítat s tím, že se symptomy mohou na počátku psychoterapie v řádu jednoho až dvou týdnů zhoršit. Netýká se to všech klientů, je však dobré na to předem upozornit.

Klienti, kteří přicházejí do psychoterapie řešit své emoční stavy, často zmiňují, že v jejich životě je všechno v pořádku a k depresím či úzkostem není důvod. Doufají, že naleznou příčinu a tím se to vyřeší. Realita je taková, že se přesná příčina určit často nedá. Přesto je možné pracovat na zvládání nepříjemných stavů. Jak? Vedou k tomu dvě cesty.

Posilováním pozitivního... Albert Einstein kdysi řekl, že problém nemůže vyřešit táž mysl, která ho stvořila. Jinými slovy, je zapotřebí pracovat na jiných frekvencích. Posilováním citlivosti k tomu, kdy je člověku o něco lépe, ochoty k tomu, aby si dělal radost drobnostmi, zaměřením se na pozitivní emoce ostatních, které mají schopnost se přenášet, to vše jsou drobné krůčky k posilování pozitivních emocí.

A zároveň uznáním, akceptací negativního. Amplituda nahoru a dolů se ani v celém životě ani v průběhu jediného dne, nedá zastavit. O co méně budeme vnitřně s touto zákonitostí bojovat, o to lépe se budeme celkově mít. Vědomé prožití emoce místo snahy od ní utéct je nejlepší cestou k vyléčení.